NC Mood 9

Samarbete är kärnan i Nordic Capitals företagskultur

Kultur

Private Equity är en verksamhet som bygger på relationer. På Nordic Capital strävar vi efter att arbeta med de främsta talangerna; att attrahera, utveckla och behålla rätt personer är avgörande för vår framgång.
Kultur

Karriär

Vi söker personer som vill arbeta med företag för att hjälpa dem växa och uppnå hållbar framgång. För mer information, besök Nordic Capital Advisors karriärsida.
Besök vår karriärsida