Växande hållbara företag

Att driva hållbar omställning

Hållbarhet

Nordic Capital arbetar medvetet med att göra ansvarsfulla investeringar och vi tror starkt på att hållbara affärsprinciper är nyckeln till långsiktig framgång och värdeskapande. På Nordic Capital är hållbarhet en integrerad del av vår affärsstrategi.

Our Impact Close Up Crystal Globe Resting Grass Forest

SDG Targets

1 1 Image

Mål 5.5

Säkerställa fullt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer

1 1 Image 1

Mål 8.1

Upprätthålla ekonomisk tillväxt

1 1 Image 2

Mål 12.1

Genomföra ramverket för hållbar konsumtion och produktion under en 10-årsperiod

1 1 Image 3

Mål 13.2

Integrera ESG-åtgärder i policys och planering

1 1 Image 4

Mål 16.5

Minska korruption och mutor


KPI 2023 (2022)

25%

(24%)

Kvinnlig representation bland externa styrelseledamöter

-3%

(4%)

Organisk anställningstillväxt i portföljen

95%

(87%)

av portföljföretag med implementerad hållbarhetsstrategi

17.5

(14.3)

CO2e-koldioxidintensitet (tCO2e per omsättning i miljoner euro) i portföljen

98%

(92%)

av portföljföretag med Code of Conduct på plats

1,200

personer inom Nordic Capital och i portföljbolagen utbildade i ESG sedan 2014

13.8

tCO2e per heltidsanställd år 2023 med 100 % koldioxidkompensation

33%

kvinnor anställda inom investeringsorganisationen år 2023

ANNUAL REVIEW2023
NC Mood 11 (1)