Om oss

Vår vision

Att fortsätta utveckla några av världens mest framgångsrika och intressanta företag, vara en givande samarbetspartner för företagsägare och ledningsgrupper, vara en bra arbetsgivare som attraherar kompetenta medarbetare och att fortsätta bidra till samhällets utveckling som helhet. Det är vår vision.

Nordic Map 2

€ 300 mn

Nordic Capitals huvudstrategi riktar in sig på företag som värderas över 300 miljoner euro

€ 50-300 mn

Nordic Capitals strategi för investeringar i medelstora företag som värderas mellan 50-300 miljoner euro

55

företag i nuvarande portfölj

>1/3

av alla investeringar har gjorts tillsammans tidigare ägare

€17,9 mdr

aggregerad omsättning för alla portföljbolagen globalt

81,200

personer är totalt anställda i nuvarande portföljbolag globalt

>340

större tilläggsförvärv genomförda av portföljbolagen

94

försäljningar eller börsnoteringar