Nordic Capital säljer Macrobond, en snabbväxande global leverantör av ekonomisk data och analys, till Francisco Partners

JULY 10 2023

  • Under Nordic Capitals ägarperiod har Macrobonds verksamhet trefaldigats och fått en tydligare hållbarhetsprofil
  • Företaget är väl positionerat att dra nytta av marknadstrender och möta en ökande global efterfrågan på mjukvara, stora datamängder och användarupplevelser i toppklass

Nordic Capital har tecknat ett avtal om att sälja Macrobond, en ledande global leverantör av mjukvara samt makroekonomisk och finansiell data, till Francisco Partners, ett globalt investeringsbolag med fokus på teknologiföretag. Sedan 2018 har Nordic Capital tillsammans med företagets grundare och ledningsgrupp investerat i företagets tekniska plattform och fokuserat på att bredda produktportföljen och att utveckla en branschledande plattform för dataanalys i syfte att effektivsera arbetsprocceser och beslutsunderlag.

Macrobond grundades 2008 i Malmö, med visionen att kunna erbjuda en branschledande plattform för finans- och makroekonomisk data. Företaget har strävat efter att utveckla en mjukvara för att stötta sina kunder att öka deras produktivitet och samarbetsmöjligheter med avancerad dataanalys. För att nå dit har Macrobond investerat i en omfattande databas, med över 300 miljoner makroekonomiska och finansiella tidsserier och avancerade analysverktyg. Macrobond har sitt huvudkontor i Malmö och har även etablerat sig runt om i Europa, Nordamerika och Asien. Under Nordic Capitals ägande har Macrobonds årliga kontraktsvärde (ACV) mer än trefaldigats och räknat på de senaste tolv månaderna (LTM) redovisar företaget en tillväxt på omkring 34%.

Nordic Capital gick in som majoritetsägare i Macrobond 2018. Sedan dess har bolaget genomgått en imponerande omställning från ägarlett med en nordisk profil till att erbjuda en av världens främsta plattformar för ekonomisk och finansiell data. Denna resa har möjliggjorts av betydande investeringar i företagets tekniska infrastruktur och satsningar på att bredda produktportföljen och stärka organisationen. Nordic Capitals expertis, sektorkunskap, branschnätverk och erfarenhet från att stötta företag med globala expansionsplaner har varit avgörande för företagets tillväxtresa.

”Vi är väldigt glada att ha fått vara med på denna resa tillsammans med Macrobond och stolta över deras starka engagemang. Nordic Capital har, tillsammans med Tomas och resten av ledningen på Macrobond, fokuserat på att vidareutveckla verksamhetens erbjudande för att bli global branschledare för analytiker inom finans och makroekonomi. Vi är väldigt imponerade av det som Macrobond har åstadkommit och är övertygade om att de kommer fortsätta att vara ledande i branschen och erbjuda stort kundvärde,” säger Emil Anderson, Partner, Nordic Capital Advisors.

”Vi ser tillbaka på flera spännande år tillsammans med Nordic Capital. För Macrobond har samarbetet, deras engagemang och strävan att alltid skapa kundvärde varit genomgående viktigt och givande. Under Nordic Capitals ägarperiod har Macrobond utvecklats till att bli en av de ledande och mest innovativa företagen i branschen. För oss innebär försäljningen början på ett nytt och spännande kapitel,” säger Tomas Liljeborg, vd på Macrobond.

”Macrobonds kunder bekräftar att plattformen erbjuder högkvalitativ och omfattande dataanalys i realtid i kombinaton med ett användarvänligt gränssnitt, vilket effektiviserar deras arbete. Tomas och hans team har utvecklat verksamheten med kunden i centrum och vi är oerhört glada att få vara med och accelerera tillväxten och utvecklingen, säger Mario Razzini och Ashley Evans, Partners och Quentin Lathuille, Principal på Francisco Partners.

Sektorn Teknologi & Betallösningar är ett av Nordic Capitals fokussegment. Med sin långa erfarenhet, breda branschnätverk och kompetenta medarbetare är Nordic Capital ledande i Europa inom teknikinvesteringar. Nordic Capital has investerat EUR 5.8bn i T&S sedan 2001, och har varit med och byggt upp framgsgångsrika och spännande företag som Trustly, Cint, SiteImprove, Signicat, Conscia, och Regnology.

Parterna har kommit överens om att inte delge någon finansiell information. Förvärvet förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2023. Nordic Capital har biståtts av en grupp ledande rådgivningsfirmor, bland dem Arma Partners som exklusiv finansiell rådgivare, PwC som skatte- och finansiell rådgivare och White & Case som legal rådgivare.

Presskontakter

Nordic Capital
Elin Ljung
Head of Communication & Sustinability, Nordic Capital Advisors
Tel: +46 8 440 50 10
e-post: elin.ljung@nordiccapital.com

Macrobond
Gina White
Head of Marketing
Tel: +44 75222 688 57
e-post: gina.white@macrobond.com

Francisco Partners
Whit Clay / Sarah Braunstein
wclay@sloanepr.com / sbraunstein@sloanepr.com

Om Nordic Capital
Nordic Capital är en ledande private equity-investerare som skapar värdedriven tillväxt och starka, hållbara företag genom verksamhetsförbättringar. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där bolaget har omfattande expertis, stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna är Europa men investeringar görs även globalt inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat cirka 22 miljarder euro i över 130 företag. Senaste fonderna är Nordic Capital XI med 9 miljarder euro i kapital och Nordic Capital Evolution med 1,2 miljarder euro i kapital från framförallt internationella institutionella investerare såsom pensionsfonder. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, USA och Sydkorea. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

”Nordic Capital” refererar till någon, eller alla, av Nordic Capitals fonder, strukturer och associerade entiteter. Nordic Capitals fonders och strukturers general partners och/eller delegerade portföljförvaltare rådges av flera icke-diskretionära rådgivande enheter – och någon eller alla av dessa refereras till som ”Nordic Capital Advisors”.

Om Macrobond
Macrobond är en ledande global leverantör av aggregerad ekonomisk och finansiell tidsseriedata till ekonomer, analytiker, forskare, strateger, portföljförvaltare, och kapitalförvaltare inom en rad branscher. Bolaget grundades 2008 i Malmö, Sverige, och har kontor i Europa, Nordamerika och Asien. Macrobonds flexibla SaaS-mjukvarulösning baseras på makroekonomisk data från mer än 2,500 källor och backas upp av industrins mest omfattande metadata. Macrobonds integrerade analysverktyg underlättar för kunder runt om i världen att hitta, analysera och visualisera relevanta data. Automatiserade arbetsflöden hjälper användarna att sömlöst dela sina insikter för ökad produktivitet och bättre smarbetsmöjligheter. För mer information om Macrobond, besök www.macrobond.com

Om Francisco Partners
Francisco Partners är en globalt ledande investeringsfirma som specialiserar sig på bolag inom tekniksektorn. Sedan de grundades för över 20 år sedan har Francisco Partners investerat i mer än 400 teknikbolag, vilket etablerat dem som en av de mest aktiva investerarna i sektorn. De har rest cirka 45 miljarder amerikanska dollar och använder sin sektorexpertis och operationella kompetens för att hjälpa bolag att nå sin fulla potential. För mer information om Francisco Partners, besök www.franciscopartners.com