Nordic Capital förvärvar BRP Systems, en ledande nordisk SaaS ERP-plattform för träningsindustrin, från Valedo

MAY 21 2024

Investeringen görs tillsammans med företagets ledning för att ytterligare accelerera BRP Systems ambitiösa tillväxtresa inklusive internationell expansion och värdeskapande tilläggsförvärv.

Nordic Capital har ingått avtal om att förvärva en majoritetspost i BRP Systems, en nordisk ledande affärssystemsplattform för träningsindustrin, från Valedo Partners III AB. I nära samarbete med bolagets ledning avser Nordic Capitals att stötta BRP Systems fortsatta tillväxt genom vidareutveckling av bolagets plattform samt europeisk expansion.

BRP Systems erbjuder affärssystem för operatörer inom den attraktiva och växande fitnessbranschen – främst gymoperatörer och badanläggningar. Bland företagets kunder finns stora träningskedjor som Nordic Wellness, STC, Friskis & Svettis, Fitness24Seven och andra privata och offentliga anläggningar som söker en effektiv och säker lösning för medlemshantering, CRM, inpassering, betalningar, affärsanalys, statistik samt lösningar för personliga tränare. Programvaran gör det möjligt för operatörer att säkerställa bästa tänkbara överblick och planering av verksamheten för att optimera resursnyttjandet, minska kostnaderna och automatisera uppgifter. Dessutom inkluderar erbjudandet en skräddarsydd app- och webplattform för medlemmar med omfattande boknings- och självbetjänings-funktioner, onlineträning samt integration med ledande aktivitetsmätare för en smidig användar­upplevelse.

Sedan starten 2004 har BRP Systems organiska tillväxtstrategi kompletterats med utvalda förvärv och idag stödjer företagets plattform 2,500 anläggningar, varav en majoritet finns i Norden. Bolaget befinner sig på en imponerande tillväxtresa och har under Valedos sjuåriga ägarperiod femfaldigat intäkterna (främst genom organisk tillväxt). 2023 uppgick omsättningen till 180 miljoner kronor. Under denna period har BRP Systems övergått till en helt molnbaserad SaaS-modell, accelererat utvecklingen av nya produkter, genomfört en geografisk tillväxtstrategi för att bli en nordisk marknadsledare och förvärvat fem bolag för att stärka företagets position i befintliga och nya marknader. BRP Systems skalbara plattform är väl positionerad för fortsatt stark tillväxt drivet av starka underliggande marknadstrender, affärsutvecklingsprojekt, europeisk expansion och ytterligare värdeskapande förvärv.

Nordic Capital är en ledande tech-investerare med mer än 30 års erfarenhet av att möjliggöra accelererad tillväxt och internationell expansion. Med sin expertis och sitt omfattande nätverk är Nordic Capital väl positionerat för att stötta BRP Systems nästa utvecklingsfas. Detta är Nordic Capital Evolutions nionde investering sedan 2021. Med 1,2 miljarder euro i kapital inriktar sig Evolution på investeringar i medelstora företag och är en naturlig förlängning av Nordic Capitals strategi och fokus på företag inom attraktiva delsektorer i norra Europa.

"Vi är mycket imponerade av det starka BRP-teamet och vad de har åstadkommit hittills med företagets flexibla plattform och solida marknadsposition. Vi är övertygade om att Nordic Capitals erfarenhet av att stödja företag med liknande internationella ambitioner, vårt omfattande branschnätverk och djupa kunskap från att stötta växande teknikföretag, kommer att bidra till att möjliggöra företagets nästa tillväxtfas", säger Joakim Lundvall, Partner, Nordic Capital Advisors.

"Vi är mycket glada över att samarbeta med Nordic Capital och att få skriva vårt nästa kapitel tillsammans. Vi har matchande kulturer och tankesätt. Deras aktiva ägande och operationella expertis kommer att vara värdefullt för oss på vår fortsatta tillväxtresa och vi ser fram emot att bredda vårt erbjudande ytterligare, både på befintliga och nya marknader. Vi har uppskattat det nära samarbetet med Valedo och styrelsen och vill tacka för deras stora stöd genom åren", säger Thomas Säld, vd för BRP Systems.

Parterna har kommit överens om att villkoren för transaktionen inte kommer att offentliggöras. Slutförandet av transaktionen förväntas ske under Q2 2024 och är föremål för sedvanliga godkännanden.

Presskontakter:

Nordic Capital
Katarina Janerud
Communications Manager, Nordic Capital Advisors
08-440 50 50
katarina.janerud@nordiccapital.com

BRP Systems
Thomas Säld
CEO, BRP Systems
072-441 7653
thomas.sald@brpsystems.se


Om BRP Systems
BRP Systems är en ledande nordisk leverantör av gym- och medlemshanteringssystem till träningsbranschen. Med 20 års erfarenhet från fitness-sektorn, används BRP’s lösningar på mer än 2500 träningsanläggningar främst i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Island. Bland kunderna finns operatörer i alla storlekar, från den nystartade crossfitboxen till de största träningskedjorna i Norden. www.brpsystems.com


Om Nordic Capital
Nordic Capital är en ledande sektorspecialiserad private equity-investerare som skapar värdedriven tillväxt och starka, hållbara företag genom förbättringar i verksamheten. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där bolaget har omfattande expertis, stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt service- och industriell teknik. De huvudsakliga regionerna är Europa men investeringar görs även globalt inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat över 25 miljarder euro i mer än 145 företag.  De senaste entiteterna är Nordic Capital XI med 9 miljarder euro i kapital och Nordic Capital Evolution med 1,2 miljarder euro i kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Storbritannien, USA, Tyskland, Danmark, Finland, Norge, och Sydkorea. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

”Nordic Capital” refererar till någon av, eller alla, Nordic Capitals fonder, strukturer och associerade entiteter. Nordic Capitals fonders och strukturers general partners och/eller delegerade portföljförvaltare rådges av flera icke-diskretionära rådgivande enheter, och någon eller alla av dessa refereras till som ”Nordic Capital Advisors”.


About Valedo
Valedo är ett oberoende svenskt investeringsföretag som investerar i högkvalitativa mindre och medelstora företag i Norden. Valedo fokuserar på företag med tydlig tillväxt- och utvecklingspotential där Valedo kan medverka till att öka takten i företagens utveckling. Genom att vara en aktiv ägare som bidrar med både kapital och kompetens medverkar Valedo till att företagen som Valedo investerar i uppnår sin fulla potential. www.valedopartners.com