Nordic Capital blir majoritetsägare i Foxway, en ledande aktör inom cirkulära IT-tjänster i Europa

JUNE 19 2023

  • Investeringen ska öka Foxways tillväxt och möta den stigande efterfrågan på hållbara och cirkulära IT-lösningar

Nordic Capital har tecknat ett avtal om att förvärva en majoritetsandel i Foxway, en ledare inom cirkulära IT-tjänster i Europa. Företaget grundades 2009 och har sedan dess, med fokus på återbruk, konsekvent arbetat för att göra cirkularitet till en självklar del av hela värdekedjan med ambitionen att driva på branschens omställning. Nordic Capital kommer tillsammans med Foxways ledning samt den nuvarande ägaren Norvestor, att fokusera på att öka tillväxten ytterligare, expandera internationellt och därmed även accelerera branschens utveckling mot ökad hållbarhet.

Foxway är ett snabbväxande europeiskt företag med säte i Sverige och kontor runt om i Europa samt närvaro i Asien och USA. Företaget, vars cirkulära tjänster hjälper företag och organisationer i över 100 länder att bli mer hållbara i sin användning av IT-produkter, tar hand om 1,5 miljoner enheter årligen. Genom att återta använd IT-utrustning, reparera den och genomföra uppgraderingar, hjälper Foxway företag och organisationer att minska sina klimatavtryck. Under 2022 undveks utsläpp på 120,948 ton CO2e tack vare Foxways affärsmodell.

Foxway är väl positionerat att möta en ökad global efterfrågan på både hållbara och digitala lösningar. Allmänna marknadstrender och en större efterfrågan från företag och organisationer att minska sina klimatavtryck, förväntas att accelera företagets tillväxt och driva på den hållbara utvecklingen. Flera intressanta affärssamarbeten och uppmärksammade förvärv i Spanien, Sverige, Estland, Norge, Danmark, Tyskland och Storbritannien förstärker Nordic Capitals tro på Foxways affärsmodell och långsiktiga strategi. Företaget har uppvisat stabil tillväxt över tid, med en omsättning på 7,6 miljarder kronor för 2022 och över 1,000 anställda i åtta länder.

Nordic Capital och Norvestor kommer tillsammans med Foxways ledning att hjälpa företaget att fortsätta på sitt framgångsrika spår. Nordic Capital har mer än 30 års erfarenhet av att stötta innovativa, internationella företag i att växa, och har under lång tid fokuserat på att investera i snabbväxande bolag med hållbara och cirkulära affärsmodeller.

Martin Backman, vd på Foxway: ”Vi är glada att få med oss Nordic Capital som partner på vår resa och stolta över våra medarbetare som har byggt upp en branschledare inom cirkulära IT-tjänster i Europa. När vi nu får tillgång till värdefull internationell erfarenhet och expertis, är jag övertygad om att vi kommer kunna stötta fler kunder globalt att integrera hållbara lösningar i deras verksamheter. Genom våra egna servicecenter skapar Foxway ett komplett ekosystem för IT-enheter och leder industrins utveckling i en mer hållbar riktning.”

Joakim Andreasson, Managing Director, Nordic Capital Advisors: “Vi har imponerats av Foxways utveckling i en bransch med stor potential och intressanta möjligheter. Nordic Capital har lång erfarenhet av att investera i företag där affärsmodellens kärna på olika sätt handlar om återbruk och ökad hållbarhet.Vi ser fram emot att bidra med sektorexpertis och kunskap för att Foxway ska kunna nå sin fulla potential och bli en världsledare inom hållbara och cirkulära IT-tjänster. Med fokus på förvärv, expansion och genom att utveckla  organisationen vidare kommer Foxway att vara ledande i branschens hållbara omställning.”

Henning Vold, Partner Norvestor: “Det har varit ett nöje att arbeta med Martin och teamen på Foxway sedan 2019 och tillsammans driva på utvecklingen att företag integrerar cirkulära och hållbara IT-tjänster i sina affärsmodeller. Vi är glada att välkomna Nordic Capital som majoritetsägare och samarbetspartner, och är övertygade om att deras ’track-record’ och erfarenhet från att arbeta med företag med hållbarhetsprofil som siktar på att expandera internationellt är en optimal lösning för Foxway. Vi ser fram emot att fortsätta stötta bolagets nästa tillväxtfas.”

Transaktionen väntas slutföras under tredje kvartalet 2023 och är föremål för sedvanliga myndighets-godkännanden. Finansiella detaljer uppges inte.

Presskontakter

Nordic Capital
Katarina Janerud
Communications Manager, Nordic Capital Advisors
Tel: +46 8 440 50 50
E-post: katarina.janerud@nordiccapital.com

Foxway
Emma Lindberg
Chief Marketing Officer
Tel: +46 709 530 204
E-post: emma.lindberg@foxway.com

Norvestor
Henning Vold
Partner
Tel: +47 908 795 81
Henning.vold@norvestor.com

Om Foxway
Foxway är ledande i Europa inom IT-tjänster till stora organisationer, offentlig sektor, och återförsäljare av konsumentelektronik. Företaget stöttar sina kunder att integrera en mer hållbar profil i deras verksamheter och har som ambition att bli världens främsta tjänsteföretag inom cirkulära IT-tjänster. Foxway, med säte i Sverige, har åtta kontor i Europa och kunder i över 100 länder runt om i världen. Foxway grundades 2009 och har sedan dess redovisat en stark årlig tillväxttakt, både organiskt och genom strategiska förvärv. Företaget har över 1,000 anställda och 7,6 miljarder kronor i omsättning 2022. Läs mer: www.foxway.com/sv/

Om Nordic Capital
Nordic Capital är en ledande private equity-investerare som skapar värdedriven tillväxt och starka, hållbara företag genom förbättringar i verksamheten. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där bolaget har omfattande expertis, stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälso- och sjukvård, teknik- och betalningslösningar, finansiella tjänster samt industri- och företagstjänster. De huvudsakliga regionerna är Europa men investeringar görs även globalt inom hälso- och sjukvård och teknik- och betalningslösningar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat cirka 22 miljarder euro i över 130 företag. De senaste entiteterna är Nordic Capital XI med 9 miljarder euro i kapital och Nordic Capital Evolution med 1,2 miljarder euro i kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. Nordic Capital Advisors har lokala kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien, USA och Sydkorea. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

”Nordic Capital” refererar till någon, eller alla, av Nordic Capitals fonder, strukturer och associerade entiteter. Nordic Capitals fonders och strukturers general partners och/eller delegerade portföljförvaltare rådges av flera icke-diskretionära rådgivande enheter – och någon eller alla av dessa refereras till som ”Nordic Capital Advisors”.

Om Norvestor
Norvestor är ett ledande private equity-bolag med fokus på mellanstora investeringar i Norden. Med 32 år i ryggen är företaget en av de mest erfarerna investerarna i regionen. Norvestor har totalt gjort 84 investeringar och fler än 400 tilläggsförvärv. Av  företagets 59 exits har 16 varit börsnoteringar. Fonden avser att investera i mellanstora tillväxtbolag med potential att bli ledande i Norden och världen genom organisk tillväxt, förvärv, och internationell expansion. Läs mer www.norvestor.com