Nordic Capital Annual and Sustainability Review 2022

APRIL 14 2023

2022 kan summeras som ett turbulent år. Geopolitiska svängningar låg till grund för det alltmer pressade och oförutsägbara ekonomiska världsläget, med skenande inflation och höga räntor som följd. Alla har påverkats på något sätt. Men för Nordic Capital är det senaste året även synonymt med betydande framsteg på flera områden.

Under hösten stängde Nordic Capital sin största fond någonsin, Nordic Capital XI, om 9 miljarder EUR i kapital. Fondresningen, som genomfördes under tuffa förhållanden, visade återigen att investerare har stort förtroende för Nordic Capitals strategi och förmåga.

Under året sålde Nordic Capital specialdiagnostikbolaget The Binding Site för 2,25 miljarder GBP. Transaktionen blev kulmen på ett framgångsrikt samarbete och början på en spännande nästa steg för företaget. Nordic Capital genomförde dessutom åtta förvärv av intressanta bolag inom sina utvalda sektorer.

”Trots utmanande ekonomiska förutsättningar så har det fortsatt genomföras spännande affärer under året. Framöver kommer de mest framgångsrika private equity-aktörerna vara de som vågar specialisera sig och kan använda sin djupgående sektorkunskap. Företag och affärsmodeller med tillväxtpotential, skalbarhetsförutsättningar och motståndskraft i tuffa tider kommer fortsatt att anses vara attraktiva investeringsmöjligheter,” säger Kristoffer Melinder, Managing Partner, Nordic Capital Advisors.

Som engagerade och aktiva ägare jobbar Nordic Capital i nära samarbete med sina portföljbolag. Nordic Capitals fokus ligger på att stötta bolagen att integrera ett hållbart förhållningssätt över hela verksamheten, och sedan följa upp arbetet med hjälp av datadrivna modeller. Nordic Capitals drivkraft är att åstadkomma framsteg som gör skillnad på både kort och lång sikt, och är stolta att få berätta om de mest framträdande händelserna under 2022.

Läs mer: Nordic Capital Annual and Sustainability Review 2022