NC Advisory AB överklagar Förvaltningsrättens dom i frågan om beskattning av vinstdelning från riskkapitalfonder | Nordic Capital

NC Advisory AB överklagar Förvaltningsrättens dom i frågan om beskattning av vinstdelning från riskkapitalfonder

DECEMBER 06 2012

(Information only availble in Swedish) 

Förvaltningsrättens hållning att vinstdelning från riskkapitalfonder är att likställa med lön innebär att NC Advisory AB beskattas för inkomst som bolaget aldrig har uppburit. NC Advisory AB menar att denna syn är felaktig. Vinsten i en riskkapitalfond består av avkastning på investerat kapital och delas mellan de som investerat i fonden.

"NC Advisory AB kommer att överklaga och vi är övertygade om att högre instanser kommer att inse det juridiskt omöjliga i Skatteverkets argumentation", säger Sven-Åke Bergkvist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Juridiskt ombud för NC Advisory AB

Dagens beslut är problematiskt ur ett juridiskt perspektiv och riskerar att skada förtroendet för den svenska skattelagstiftningen i stort. Domen riskerar också att skada inte bara den svenska riskkapitalbranschen, utan också hela det svenska investeringsklimatet.

Sven-Åke Bergkvist
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Juridiskt ombud för NC Advisory AB

Tel: 0709-777 456