Klarläggande kring ägarförhållanden med anledning av uppgifter i media | Nordic Capital

Klarläggande kring ägarförhållanden med anledning av uppgifter i media

NOVEMBER 22 2013

(Information only available in Swedish)

Mot bakgrund av missvisande uppgifter i media finns det anledning att förtydliga ägandeförhållandena kring det svenska rådgivningsbolaget till Nordic Capitals fonder, NC Advisory AB, samt ägandet av de bolag som investerar i fonderna.

Under nästa vecka kommer NC Advisory AB, det svenska rådgivningsbolaget till Nordic Capitals fonder, att delta i en förhandling i Kammarrätten som ett led i den skatteprocess som Skatteverket driver mot svenskt riskkapital.

Skatteprocessen handlar om hur de vinster som partners har gjort på sina riskfyllda investeringar i fonderna ska beskattas. Dessa vinster har redovisats helt transparent och beskattats som inkomst av kapital.

Det finns anledning att göra några förtydliganden kring de olika bolagen och dess syften:

Huvuddelen av de vinster som partners gjort på sina investeringar har återinvesterats i fonderna. Det är ett krav från investerare. I de senaste fonderna (sedan 1998) har partners förbundit sig att investera 2 miljarder kronor. Därför ligger också vinsterna från investeringarna i bolag som ägs av partners. Dessa är ägarbolag vars syfte är att kunna vara stora investerare i fonderna. Det är mycketvanligt att entreprenörer äger sina verksamheter via ägarbolag på exakt samma sätt som Nordic Capitals partners.

I rådgivningsbolagen (i det här fallet det svenska rådgivningsbolaget) är partners och ett antal andra individer anställda. Bolaget får marknadsmässig ersättning för sitt arbete och de anställda får marknadsmässiga löner. Bolaget gör vinst som löpande beskattas i Sverige.

Dessa vinster kan delas ut och som i syfte att kanalisera medel till välgörenhet bestämde grundarna till rådgivningsbolaget för ett antal år sedan att överföra ägandet till en välgörenhetsstiftelse med detta ändamål. Välgörenhetsstiftelsen är helt fristående från Nordic Capital och har ett tydligt reglerat ändamål - donationer till utbildning, forskning och kulturella ändamål. Stiftelsen har genom åren erhållit åtskilliga tiotals miljoner kronor i utdelning. Sedan skatteprocessen inleddes kan inga utdelningar lämnas från rådgivningsbolaget i avvaktan på slutligt avgörande om skatteverkets krav.

Det är värt att notera att vinsterna i rådgivningsbolagen, och därmed de medel som blir tillgängliga för välgörenhetsstiftelsen, är små relativt kapitalvinsterna från fonderna. Som framgår av medieuppgifter så uppgick utdelningen till välgörenhetsstiftelsen till cirka 3 procent i relation till entreprenörernas kapitalvinster i fonderna under den omskrivna tidsperioden.

Nordic Capital och NC Advisory AB har betalat ca 1,5 miljarder kronor i svensk skatt de senaste tio åren.