Kammarrätten ger Bufab rätt i skattemål avseende ränteavdrag | Nordic Capital

Kammarrätten ger Bufab rätt i skattemål avseende ränteavdrag

APRIL 16 2013

(Information only available in Swedish)

Kammarrätten i Stockholm har i en dom den 11 april 2013 upphävt Skatteverkets omprövningsbeslut av Bufab Holding ABs ("Bufab") skattepliktiga resultat samt beviljat Bufab rätt till ersättning för kostnader i samband med målet.

Skatteverket har tidigare beslutat ompröva Bufabs taxeringar för åren 2007-2009 samt påfört bolaget skattetillägg för 2007 och 2008. Skatteverket har hävdat att räntorna inte varit marknadsmässiga men Kammarrätten konstaterar att Skatteverket inte lyckats visa detta. Därmed ska avdrag för ränta på aktieägarlånet medges.

 

Kontaktperson:

Thomas Ekström, CFO Bufab
Tel: 0370 69 94 01

 

Bufab är marknadsledande inom fästelement och Small Parts för allmän industri. Sortimentet består av mer än 125 000 artiklar av skruvar, muttrar, brickor och specialdetaljer. Bufabs huvudkontor är beläget i Värnamo. Företaget har även säljbolag i Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Frankrike, Holland, England, Irland, Italien, Spanien, Polen, Estland, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Österrike, Rumänien, Turkiet, Ryssland, Kina, Indien, Taiwan och USA. Bufab omsätter 240 miljoner EUR och har 760 medarbetare. Bufab ägs av Nordic Capital Fond V.
För ytterligare information se www.bufab.com