Nordic Capital investerade i Ellos Group 2013 med ett tydligt mål: att utveckla och modernisera Sveriges mest kända varumärke inom distanshandel

Ellos Group hade en väletablerad ställning inom mode under varumärket Ellos, och heminredningsprodukter under varumärket Jotex.

Utvecklingen sedan 2013 har varit omvälvande. Ellos Group har vuxit betydligt och tagit en ännu starkare digital position, med löpande stöd av Nordic Capitals expertis inom bland annat konsumentkrediter, varumärkesarbete och digital e-handel.

2014 köptes Stayhard, Nordens ledande modehus online för yngre män. Det strategiska förvärvet tog sikte på en ny målgrupp och det kraftigt växande intresset för att handla kläder på nätet.

Under Nordic Capitals ägarskap har Ellos Group även vuxit kraftigt inom heminredning, ett av de segment där kundtillströmningen varit som störst. Den målmedvetna satsningen på fler inredningsprodukter har skett inom Ellos och Jotex, men även genom en nordisk offensiv. I februari 2019 lanserades Homeroom, en ny e-handelsplats med ett av Nordens största erbjudanden inom möbler, belysning och utemöbler.

Målmedvetna tekniska investeringar har löpt som en röd tråd i utvecklingen av Ellos Group. Digitala satsningar har förbättrat och förenklat kundupplevelserna på Elloskoncernens alla e-handelsplatser som inkluderar Ellos, Jotex, Stayhard och Homeroom. De har också möjliggjort en mer effektiv och skräddarsydd marknadsföring och bäddat för fortsatt expansion. Den nya plattformen för e-handel lanserades 2018 och ligger till grund för exempelvis Homeroom. Nya handelsplatser kan enkelt anslutas framöver, vilket gör att Ellos kan ligga längst fram i den snabba mobila och tekniska utvecklingen.

Den ambitiösa tillväxtplanen har gått hand i hand med ett dedikerat arbete för ökad hållbarhet. Ellos har uppnått flera viktiga målsättningar under Nordic Capitals ägarskap. Andelen hållbar bomull har ökat från 10 procent till 81 procent. Tidigare klarade bara 27 av 100 underleverantörer Ellos uppförandekod – nu är siffran 98. Bolaget har också helt och hållet gått över till förnybar energi. En viktig del av arbetet har varit att öka jämställdheten och andelen kvinnliga chefer. Tidigare fanns inga kvinnor i ledande befattningar. Nu är andelen 31 procent.

Ellos Group har i dag 1,7 miljoner kunder. Varje dag arbetar cirka 600 medarbetare med att ge bästa möjliga upplevelse för dem som handlar. Ellos Group är utsett till en av Sveriges 50 mest attraktiva arbetsgivare och ett av Sveriges tolv mest välskötta bolag 2019.

Ambitionerna för Ellos Group är större än så. Siktet är fast inställt på att fortsätta utmana branschen och stärka positionen som Nordens ledande e-handelshus. Det ska ske genom att samtliga marknadsplatser lever upp till – och överträffar – kundernas högt ställda förväntningar på enkla, snabba, personliga och relevanta shoppingupplevelser.

I juli 2019 offentliggjordes att FNG BV, en snabbväxande Benelux-baserad modekoncern blir ny majoritetsägare i Ellos Group. Under Nordic Capitals ägarskap har Ellos Group utvecklats till en av Nordens ledande e-handlare inom mode och hem. FNG kommer att stödja Ellos Groups fortsatta europeiska expansion och tillväxt och Nordic Capital kommer att kvarstå som en betydande minoritetsägare i FNG.