For all media enquiries please contact Katarina Janerud, 
Communications Manager: 

Tel: +46 8 440 50 50 
Direct: +46 8 440 50 69 
Mobile: +46 709 69 69 99
Fax. +46 8 611 79 98 
e-mail:
katarina.janerud@nordiccapital.com  

NC Advisory AB överklagar Förvaltningsrättens dom i frågan om beskattning av vinstdelning från riskkapitalfonder

Dec 06, 2012

(Information only availble in Swedish) 

Förvaltningsrättens hållning att vinstdelning från riskkapitalfonder är att likställa med lön innebär att NC Advisory AB beskattas för inkomst som bolaget aldrig har uppburit. NC Advisory AB menar att denna syn är felaktig. Vinsten i en riskkapitalfond består av avkastning på investerat kapital och delas mellan de som investerat i fonden.

"NC Advisory AB kommer att överklaga och vi är övertygade om att högre instanser kommer att inse det juridiskt omöjliga i Skatteverkets argumentation", säger Sven-Åke Bergkvist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Juridiskt ombud för NC Advisory AB

Dagens beslut är problematiskt ur ett juridiskt perspektiv och riskerar att skada förtroendet för den svenska skattelagstiftningen i stort. Domen riskerar också att skada inte bara den svenska riskkapitalbranschen, utan också hela det svenska investeringsklimatet.

Sven-Åke Bergkvist
Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
Juridiskt ombud för NC Advisory AB

Tel: 0709-777 456

About Nordic Capital Private Equity Funds

Since the start in 1989, Nordic Capital Private Equity Funds have invested in large and medium sized companies, primarily in Northern Europe. Through committed ownership and by targeting strategic development and operational improvements, Nordic Capital creates value in its investments. The funds invest in companies in Northern Europe and in selected investment opportunities internationally. They are based in Jersey, Channel Islands, and are advised by the NC Advisory companies in Sweden, Denmark, Finland, Norway, Germany and the UK. Additional information about Nordic Capital is available through its corporate website, www.nordiccapital.com

Back to news listings >