Första dag för handel i Cary Group Holdings aktier på Nasdaq Stockholm

september 23 2021
Första dag för handel i Cary Group Holdings aktier på Nasdaq Stockholm Image

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, KANADA, NYA ZEELAND, JAPAN, SCHWEIZ ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Första dag för handel i Cary Group Holdings aktier på Nasdaq Stockholm

Cary Group Holding AB (publ) (“Cary Group” eller “Bolaget”), en marknadsledande leverantör av tjänster inom reparation och byte av fordonsglas som förlänger fordonens livscykel och upprätthåller säkerhetsfunktionerna, offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) och noteringen av aktierna på Nasdaq Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland såväl stora svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige. Erbjudandet var övertecknat flera gånger om. Handel på Nasdaq Stockholm inleds idag den 23 september 2021.

Hela pressmeddelandet finns tillgängligt på https://carygroup.com/sv/borsnotering/