Erbjudandepriset i Nordnets börsnotering fastställs till 96 SEK per aktie – handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

november 25 2020
Erbjudandepriset i Nordnets börsnotering fastställs till 96 SEK per aktie – handel på Nasdaq Stockholm inleds idag Image

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Nordnet AB (publ) ("Nordnet" eller "Bolaget"), en ledande pan-nordisk plattform för sparande och investeringar, offentliggör idag utfallet av erbjudandet avseende Nordnets notering på Nasdaq Stockholm ("Erbjudandet"). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort bland såväl stora svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Genom Erbjudandet kommer Nordnet att få mer än 32 000 aktieägare.

Hela pressmeddelandet finns tillgängligt på https://nordnetab.com/ipo/